Udda Toner

Nytt häfte - Sju folksånger i arrangemang för kvinnoröster

Snart kommer vårt nya häfte med Sju FOLKSÅNGER i arrangemang för kvinnoröster.

Vokalarrangemang med snirkliga stämmor, raka borduner, krusade sånglinjer och kulning i stämmor. Här finns kraftfulla ballader om starka kvinnor och om brodermord. Visor om användbara kråkor och isande vinter med springande fålar. Sånger om kärlek och om det härliga känslan att någon väntar i sängen när man kommer hem sent om kvällen.

Alla arrangemang kan sjungas i olika sättningar och med olika antal sångare och, även om underrubriken säger det, inte alls bara med kvinnoröster, utan det går att blanda röster av olika karaktär och röstläge precis som man vill.
I det här samlingen får du också tips och idéer om sångsätt, musikalisk gestaltning och olika sättningar. Det finns också informativa texter om de olika sångernas ursprung och hur arrangemangen är tänkta.

välkommen med din beställning!
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver