Udda Toner

Varsågod - Här bjuder vi på både noter, böcker och matnyttiga webbsidor!
Please go ahead and download these music, articles or visit specific websites for free!
En körsång av Susanne Rosenberg (2016) för blandad kör, sånggrupp eller damkör
En körsång av Susanne Rosenberg (2016) för blandad kör, sånggrupp eller damkör
Ett arrangemang av Susanne Rosenberg & Sven Ahlbäck, (1997) där du också får lära dig bra arrangeraingsverktyg för flerstämmigt i äldre svensk folkmusik
En visbok i form av en webbsida med över 50 transkriptioner och beskrivning av folksångare
Sven Ahlbäcks avhandling i musikvetenskap från 2004 om hur vi människor uppfattar musik
Susanne Rosenbergs uppsats i musikvetenskap från 1986, med beskrivning av sångsätt och stil
En artikel av Susanne Rosenberg & Johan Sundberg (2008) om hur mycket måste man ta i för att det skall bli det en stark kulningston? Behöver man en speciell röstteknik för kulning? Hur starkt är kulning? Finns det ett kulningens optimala dragläge? Här några frågor som denna artikel försöker belysa. Men först – vad är kulning?..."