Udda Toner

VAD ÄR KULNING?
Är kulning en vindstyrka och getlock en frisyrgelé?

Det är svårt att med ord beskriva hur kulning låter och hur man gör. Utgångspunkten för röstanvändningen är att man vill höras och kommunicera utomhus med hjälp av rösten. Allt från höga melodiska rop till blandning av rop i både bröströst och huvudröst kombinerat. Eftersom det är kvinnan som av tradition varit den som arbetat på fäboden så har också röstanvändningen utvecklats utifrån kvinnoröstens möjligheter och begränsningar. Sedan medeltiden har detta röstredskap använts inom fäbodväsendet i Skandinavien.

VILL DU HA SOLOKULNING ELLER FLERSTÄMMIG KULNING TILL ETT EVENT?

Kulning passar alldeles utmärkt t.ex. vid bröllop, invigning, avslutning, fest. Det är en stark kvinnosång med ett unikt nordiskt "sound".Traditionellt men ändå i tiden. Udda Toner kan erbjuda både solistisk och flerstämmig kulning!

VILL DU LÄRA DIG KULA?

Kan alla lära sig kula? Ja - absolut. Bästa sättet att lära sig är att härma någon som kan. Vi ordnar ibland kurser i kulning på Udda Toner - anmäl dig om du är intresserad via vår kontaktsida. Udda Toner har också givit ut boken KULNING - Musiken och tekniken (Bok + Mp3). Den finns att beställa här

Kulning vid sjön


WHAT IS KULNING?

Kulning or herding calls is a special high-pitched vocal technique, a vocal means of expression, mainly used by women in the grazing pastures in Scandinavia.
It has been used at least since the Middle Ages and functions primarily as a means of communication between the shepherdess and the animal and can be heard many miles away.
Today kulning - herding calls are used in forms and surroundings different from its origin:
In concerts, as a vocal technique used for instance in new compositions, as a pedagogical tool, and therefore it still lives even though the grazing pastures are not so common any longer.

KULNING - SOLO or POLYPHONIC?

If you want to have something special at your wedding, conference, opening ceremony, party etc.- please contact us for suggestions on our contact page. We offer both solo kulning and polyphonic kulning! Swedish polyphonic herding calls and pastoral songs with a unique Nordic sound. Strong female voices sounding together in a tradition way but in a new style. ”at the very top of Swedish traditional music today” ”mysteriously beautiful, raw and powerful”.

If you want to buy the pedagogic book "Kulning - herding call, The Music and the Technique" by Susanne Rosenberg, where you can learn the art of kulning you will find it on this external page here or on the Swedish page "Böcker, noter, CD & annat" on this website.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver