Udda Toner

Bibliotekstjänst prisar Kulningsboken

Så här skrev Bibliotekstjänst om boken:


”För att ropa hem kor och getter från skogsbeten till fäbodarna använde kvinnorna den speciella sorts rop som kallas kulning, korta fraser i falsett på mycket hög volym. Fäboddriften har upphört för länge sedan, men kulningen kom i ropet igen i början på 1990-talet, inte minst tack vare Susanne Rosenberg, som skrivit denna lärobok.

Susanne Rosenberg är lektor i folksång på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Hennes bok täcker alla aspekter på kulning, från forskningsrön och subglottalt tryck, till tydliga anvisningar om hur man kular i praktiken. Dessutom ingår en cd-skiva med både exempel och övningar.

Boken är välskriven, pedagogiskt mycket väl genomarbetad, illustrerad med såväl teckningar som foton och innehåller även noter, texter till vallåtar samt läs- och lyssningstips. Genom ett noggrant studium av denna bok och cd kan nog de flesta inte bara förstå utan även lära sig att kula i praktiken”

(Tore Wizelius BTJ)
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver