Udda Toner

Ny bok på förlaget UDDA TONER!

Gunnar Ahlbäcks bok ”Målningarna i Dannemora kyrka” här äntligen kommit ut. Boken är en fullödig guide till en en av upplands mest bemålade kyrkor, men den är också spännande för alla som är intresserade av kulturhistoria, konsthistoria, folkkultur m.m. oavsett om man någonsin kommer till Dannemora!

”Boken är inte bara en fantastisk guidebok till just Dannmora kyrka utan hjälper oss att förstå medeltida kyrkomålningar i allmänhet”

(BTJ 09117101, lektör Ulf Lindgren)


”Nu har jag äntligen förstått målningarna inte bara i Dannemora utan också i min egen hemkyrka!”

(som en av läsarna skriver.)


”Gunnar Ahlbäck har gjort en kulturgärning genom att i detalj dokumentera samtliga tak-och väggmålningar i den senmedeltida Dannemora kyrka. Tydliga folografier illustererar varje liten målningsdetalj i valv och underliggande väggfält. Pedagogiska översiktskartor hjälper besökaren att lokalisera bilden och förstå hur de olika berättelserna förhåller sit till varandra. Ahlbäck anger dock inte bara var bilden föreställer utan ger rikligt med bakgrundsinformation från både Bibeln och medeltida legender.”
(BTJ, häftepos 09117101, lektör Ulf Lindgren)

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver