Udda Toner

Getens horn på CD

Getens horn är en musikskapelse av Susanne Rosenberg för en udda ensemble med fem röster, tre celli och tre dragspel.
Det är en sammanhängade svit av musik,  en musikalisk berättelse som flödar fritt likt en väv av musikaliska associationer mot en botten av ny svensk folkmusik. Getens horn handlar om hur vi sätter in oss själva i ett sammanhang, hur vi med hjälp av berättelser och liknelser speglar oss, definierar oss själva och skapar en ram för vår tillvaro.  Getens horn vill få dig att skärpa sinnet, upptäcka storheten i de små nyanserna; elva musiker som gör det oväntade, det naiva; från klick, ljud, det stillsamt tokiga till det starka, gungande svängiga.
CD omslag Getens horn
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver