Udda Toner

Ny bok på gång

Reorientering
En ny bok ser snart dagens ljus. Udda Toner ger ut en inspirationsfaktabok om konstnärlig process. Författaren Susanne Rosenberg skriver i förordet:

Utan att jag riktigt var medveten om det så hade jag en samling tankar, metoder, idéer om konstnärlig process baserad på mina egna våndor och med inspiration från egna och andras tankar…

…som kunde samlas till en inspirationsfaktabok. Med en blandning av handfasta metoder att pröva, andras funderingar till hur konstnärliga idéer utvecklas och tar form, tankar från författarens egna lyckade och frustrerande konstnärliga processer genom åren och andras beprövade metoder blir det en bok att använda och vända åter till.

Boken utkommer preliminärt i slutet av augusti 2020.

Exempel på innehåll:
  • Den sköra tråden av en konstnärlig idé
  • Pomodoro
  • Flow
  • Rutiner
  • Vad inspirerar mig?
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver