Tradisjonell sang som levande process


Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon

Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.)

köp den!

Innehåll:


Ingrid Åkesson: Variation som röd tråd - en överblick
Velle Espeland: ”Vår Gud han har en gammel Ford” -
hvordan texstene forandrer seg
Anne Murstad: Look som variasjonsteknikk og emosjonell kommunikasjon
Ingrid Gjertsen: ”Jeg er en gjest og fremmed” - Ragnar Vigdal-tradisjon i forskjellige framføringer
Lene Halskov Hansen: At se veserne for sig. En kilde till forståelse af stabilitet og forandring i visernes ordlyd
Olav Solberg: Teksten i tradisjonen
Ragnhild Furholt: Å gjere visa til si eiga
Astrid Nora Ressem: ”Og han morede sig selv ved sin meddelelse” Sangeren Bendik Svigdalen, variabilitet og nedtegnelser fra 1800-tallet
Susanne Rosenberg: Variation - ett sätt att tänka. Om några sångares variation och analysmetoder för att undersöka denna
Margareta Jersild: Frasen som formel - spår av en gammal variationsteknik?

Vad händer egentligen när människor sjunger visor i gehörstradition? Hur ser individuellt skapande och medskapande ut i melodi, text och framförande? Hur ser likheter och skillnader ut mellan olika vokala genrer? Tio forskare, sångare och pedagoger från Danmark, Norge och Sverige tar upp dessa och liknande frågor i denna alldeles nya bok. Fokus ligger på olika aspekter av variation i traditionell sång, på de uttryck för ständig förändring, individualitet och kreativitet som i större eller mindre grad står att finna i folkligt musicerande. Vi vill med den här boken visa hur fruktbart det kan vara att kombinera synvinklar och överskrida fackgränser. Boken vänder sig till läsare intresserade av folkmusik, sjungande och kreativitet.

Artiklarna är skrivna på danska, norska och svenska med English summaries.