Syn för sägen - om hedningar, helgon, härskare och häxor
Syn för sägen - om hedningar, helgon, härskare och häxor
Susanne Rosenberg
(Länsmuseet i Västernorrland /YLMCD 1/ 1995)

01. Början 7:26
02. Borgen 5:16
03. Staden 3:07
04. Slutet 10:35

Musik: Susanne Rosenberg
med utgångspunkt från visor, ramsor, texter ur traditionen.

Susanne Rosenberg röst

Det visste du kanske inte...


Samtliga stämmor på inspelningen är gjorda med en röst som sedan är överlagrade. Inspelningstekniskt gjordes detta direkt i studion med hjälp av hårddiskinspelning, något som 1994 var relativt oprövat. Men med hjälp av denna teknik, som i dag är självklar, kunde musiken få den flerstämmighet och de stämmingar som Susanne ville ha.

Det enda instrumentet förutom rösten är en
regnstav.

Gruppen
Sälta gjorde senare en "cover" på "Balladen om Mor Märta" som finns med på spåret "Borgen".

Musiken gjordes ursprungligen till en utställning vid Länsmuseet i Härnösand för att klinga i en av de permanenta utställningarna.
"En musik utifrån berättande, besvärjelser, sångare, föremål, tid, rum, ljus, mörker, toner, läten”. Musiken består inte av visor eller låtar i egentlig mening utan är mer pågående stämningar och musikaliska berättelser.