VAD ÄR KULNING?


Är kulning en vindstyrka och getlock en frisyrgelé?


Det är svårt att med ord beskriva hur kulning låter och hur man gör. Utgångspunkten för röstanvändningen är att man vill höras och kommunicera utomhus med hjälp av rösten. Allt från höga melodiska rop till blandning av rop i både bröströst och huvudröst kombineras. Eftersom det är kvinnan som av tradition varit den som arbetat i fäbodmiljön har också röstanvändningen utvecklats utifrån kvinnoröstens möjligheter! Sedan medeltiden har detta röstredskap används inom fäbodväsendet i Skandinavien.

Solokulning eller flerstämmig kulning?


Kulning passar alldeles utmärkt t.ex. vid bröllop, invigning, avslutning, fest...Det är en stark kvinnosång med ett unikt nordiskt "sound".Traditionellt men ändå i tiden.
Udda Toner kan erbjuda både solistisk och flerstämmig kulning! Kontakta oss om du vill ha förslag.

Lära sig kula?


Kan alla lära sig kula? Ja - absolut. Bästa sättet att lära sig är att härma någon som kan. Vi ordnar ibland kurser i kulning på Udda Toner - anmäl dig om du är intresserad. Gå in på fliken CD, Noter, Böcker/Workshop och använd vårt formulär Det går också att komma med egna förslag på kurser i kulning - vi kommer gärna och lär ut. Udda Toner har också givit ut boken KULNING - Musiken och tekniken (Bok + CD). Den finns att beställa här
sc007f22e2_2
kontakt om kulning!

WHAT IS KULNING?


Kulning or herding calls is a special high-pitched vocal technique, a vocal means of expression, mainly used by women in the grazing pastures in Scandinavia.
It has been used at least since the Middle Ages and functions primarily as a means of communication between the shepherdess and the animal and can be heard many miles away.
Today kulning - herding calls are used in forms and surroundings different from its origin:
In concerts, as a vocal technique used for instance in new compositions, as a pedagogical tool, and therefore it still lives even though the grazing pastures are not so common any longer.

Kulning - solo or polyphonic?


If you want to have somthing special at your wedding, conference, opening ceremony, party etc.- please contact us for suggestions. We offer both solo kulning and polyphonic kulning! Swedish polyphonic herding calls and pastoral songs with a unique Nordic sound. Strong femal voices sounding together in a tradition way but in a new style. ”at the very top of Swedish traditional music today” ”mysteriously beautiful, raw and powerful”.

Workshop in kulning?


We arrange workshops and give private lessons in kulning - please use the contact form or send us an email on the following adress:
info@uddatoner.com