Udda Toner

Med blåtoner & krus

av Susanne Rosenberg

är en webbaserad visbok.
Här kan du hitta traditionella sånger i både inspelningar och transkriptioner. Ta chansen och lär dig en ny sång. Du kan använda visboken helt utan kostnad. Välkommen!
Nu finns det även ett pedagogiskt material - Landskapsspelet - som du kan använda ihop med visboken.

Klicka här: Så kommer du till visboken

BAKGRUND:
1994 kom den första upplagan av ”Med blåtoner och krus” ut. Då som ett tunt häfte som innehöll ett blygsamt antal sånger och några artiklar om sångsätt och sångare, kompletterat med den tidens moderna kasettband. I början av 2000-talet utökades detta häfte till en webbaserade version av ”Med blåtoner och krus”.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver