Workshop - kurs - föreläsningVi gör gärna workshop, kurser, föreläsningar m.m. inom svensk folkmusik.
Här bara några ideer om hur en workshop kan se ut:

KULNING - En workshop i kulning kan innehålla


Hur får man till själva sångsättet? Hur låter egentligen musiken? Hur vågar man låta så mycket? Hur ser det egentligen ut när stämbanden får till svängningarna? Hur kan man improvisera melodislingor, ljud och läten?
Fokus ligger på att praktiskt få prova själv på gehör, omväxlande med lyssnande och teoretiska delar. Det behövs inga förkunskaper - bara lusten att prova!

FOLKLIG FLERSTÄMMIGHET - En inspirationsdag/ helg med kören kan innehålla


Hur kan man sjunga med folkligt sångsätt i en kör? Hur sjunger man så att det svänger? Kan man sjunga med kvartstoner tillsammans? Hur improviserar man tillsammans? Repertoaren utgår från folklig flerstämmighet och lärs ut på gehör. Det kan handla både om att utveckla den repertoar man redan sjunger eller att lära sig nytt. Dagen/ Helgen kan gärna avslutas med en gemensam konsert som består av den nya repertoaren!
Fokus ligger på att praktiskt få prova själv på gehör, omväxlande med lyssnande och teoretiska delar.

MED BLÅTONER OCH KRUS - Lär känna folkligt sångsätt, sångare och visor kan innehålla


Hur sjunger man en upphämtning? Hur låter storsångare som Alfred Lindroos, Lisa Boudré, Finn Jonas och andra? Hur kan jag lära mig att sjunga så idag? Vad är en medeltida ballad? Fokus ligger på att praktiskt få prova själv på gehör både solo och tillsammans, omväxlande med lyssnande och teoretiska delar.

TONSPRÅK & LÅTPULS - En kväll om svensk folkmusik kan innehålla


Varför finns det så mycket tretakt i vår folkmusik? Hur får man till en kvartston? Vad betyder egentligen modal och vad är skillnadden mellan modalt och harmonisk? Är polka och polska samma sak? Finns det speciella spel- sångsätt - och hur beskriver man dem?
Primärt en föreläsningsform med inslag av att prova själv.


Vi har jobbat med workshops och kurser i folkmusik i snart 30 år - här några exempel på samarbeten....

...Ett stort körprojekt i Gästrikland med 110 sångare från 5 olika körer, ett projektet som spände över 4 år. Vi gjorde nya arrangemang på visor från Gästrikland, alla sångare fick lära sig sånger, stämmor och sångsätt på gehör. Varje år gjorde vi en konsert, sista året en stor avslutningskonsert med ljud, ljus, rörelse och framförallt folksånger i kör!
...kurser i folkligt sångsätt, kulning, låtspel, koralsång, flerstämmig sång, tonalitet, komposition, musikhistoria.
allt från små kurser med den lilla sånggruppen till seminarier på Musikhögskolor
Vi har gjort Seminarium och korta kurser (helg- veckokurser) på alla Musikhögskolor i Norden, Folkmusikfestivalen i Falun m.m.
...nyskriven musik inspirerat av folkmusik för ex.vis kör
Körstycket PUST skrevs på beställning av Kultur i hela landet, till kören Singoalla i Västerås. Körstycket arbetades fram i samarbete med
kören som sedan uruppförde PUST under körstämman i Skinnskatteberg!