Siska - CD
Luftstråk är:


Sven Ahlbäck, fiol
Johan Hedin, oktav- och tenornyckelharpa
Maria Kalaniemi, Accordeon
gästartist på # 5 och 11, Lisa Ladberg, calebass och udu

”Det finns polska och det finns polska. Magisk tretakt, vild, drivande och intensiv. Men med samma tretakt också eftertänksam, sökande och svävande. Trion Luftstråk med tre mästarmusiker utforskar den senare varianten på sitt andra album. Sven Ahlbäck (fiol), Johan Hedin (nyckelharpa) och Maria Kalaniemi (accordeon/dragspel) är inte bara kända, framstående folkmusiker. De går i spetsen för utvecklingen. Professor Ahlbäck från Musikhögskolan har komponerat all musik men här finns också utrymme för improvisation.
Sällan lyckas konceptalbum leva upp till sina löften. Nu vet jag inte om Luftstråk vill kalla detta för ett koncept men här hänger allting ihop. De enskilda låtarna är inte lika viktiga som helheten, hela albumet är som en lång svit med drömmande men högst avancerat innehåll. Det ställer stora krav på lyssnaren men ger flerfaldigt igen för den tålmodige. Koncentration, lugn och ro ch ett par hörlurar rekommenderas. Musiken associerar till skogen, bergen, sjöarna och det nordiska vemodet.
Man ska vara försiktig med stora ord men detta är - ett mästerverk.
(LIRA 2-2008)

Apropå låttitlar på SISKA


Låttitlarna på SISKA kan kännas självklara - men det har inte alltid varit så! T.ex. hette låt nr 3 - Skog - från början Provpolska, men efter ett tag fick den av hemliga skäl byta namn till Fuffens för att slutligen p.g.a. påtryckningar (om att det behövdes ett bättre namn) byta namn till det nu självklara - Skog.

Skogsbässen låter charmigt - men det betyder helt enkelt fästing (!) på finlandssvenska - fast länge fanns uppfattningen i 2/3 delar av gruppen att det bara betydde gråsugga, vilket kändes OK. Men när sanningen uppdagades var det försent att byta till ett lite mer vänligt namn - skivan var redan utgiven och tryckt. Men håll med om att skogsbässen i alla fall låter trevligare än fästing!

Syster Arto, Maxlax, Spinn, Stillt... ja man kan undra över alla namn om de har någon förklaring... ?Vi kommer att avslöja det lite då och då.

SISKA
Luftstråk
(KMH förlaget 2008)

01. Skarv (1:32)
02. Yrr (4:00)
03. Skog ( 3:57)
04. Gladan (4:39)
05. Skogsbässen (3:11)
06. Spinn (4:11)
07. Stäva (1:42)
08. Flykt (4:59)
09. Bleke (2:12)
10. Maxlax (4:55)
11. Lysleken (2:59)
12. Fagment (1:28)
13. Siska (4:42)
14. Syster Arto (4:02)
15. Mitt i juletid (5:36)
16. Stillt (2:37)

Musik: Sven Ahlbäckläs mer om gruppen Luftstråk på denna sida
Läs mer här