”En utsmyckning av oändligheten runt
omkring”
– på jakt efter kulningens dragläge
artikel
av Susanne Rosenberg och Johan Sundberg
(publicerad i Noterat 2008)

"Hur mycket måste man ta i för att det skall bli det en stark kulningston?
Behöver man en speciell röstteknik för kulning? Hur starkt är kulning?
Finns det ett kulningens optimala dragläge? Här några frågor som denna artikel
försöker belysa. Men först – vad är kulning?..."

ladda ner artikeln så får du läsa mer!